Ministru kabineta darbības jomas:

Ministru kabineta darbības joma

Ministru kabineta galvenie pasākumi 2019.gadā:

  1. organizatoriski un saturiski nodrošināt Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbu, koordinēt un pārraudzīt Ministru kabineta un Ministru prezidenta lēmumu izpildi;
  2. nodrošināt valsts pārvaldes politikas attīstību ar mērķi vienkāršot valsts pārvaldes struktūru un standartizēt atbalsta funkcijas, ieviest efektivitātes programmu, celt valsts pārvaldes konkurētspēju, uzlabot sabiedrības iesaistes mehānismu un pilnveidot mūsdienīgu valdības komunikāciju;
  3. nodrošināt valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politiku ar mērķi virzīties uz sniegumā balstītu atalgojuma politiku, nosakot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu;
  4. nodrošināt konkurētspējīgu pamatmācību piedāvājumu valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbinātajiem un uzsākt mācību pārvaldības sistēmas ieviešanu;
  5. nodrošināt ES fondu projektu kvalitatīvu uzsākšanu, sekmīgu un savlaicīgu īstenošanu, nodrošinot projektu vadības pastāvīgas uzraudzības pasākumus.

 

Ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

Ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (fakts)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

149,7

162

158

158

155

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

132,2

141

135

135

135

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

17,5

21

23

23

20

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministru kabinets 2019.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

  1. izveidota apakšprogramma 62.06.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)”;
  2. izveidota apakšprogramma 70.09.00 “Eiropas savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana”;
  3. izveidota programma 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”;
  4. izslēgta apakšprogramma 73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana.