64.resora “Dotācijas pašvaldībām” darbības jomas:

64.resora “Dotācijas pašvaldībām” darbības jomas

64.resora “Dotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2019.gadā:

  1. valsts budžeta dotācijas piešķiršana Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildei;
  2. valsts budžeta dotācijas piešķiršana par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām.

 

64.resora “Dotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

64.resora “Dotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro