Centrālās vēlēšanu komisijas darbības joma:

Centrālās vēlēšanu komisijas darbības joma

Centrālās vēlēšanu komisijas galvenie pasākumi 2019.gadā:

  • nodrošināt Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019.gada 25.maijā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

Centrālās vēlēšanu komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

 

Budžeta programmu paskaidrojumi

Centrālā vēlēšanu komisija 2019.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

  1. izslēgta programma 02.00.00 “Saeimas vēlēšanas”;
  2. atjaunota programma 05.00.00 “Eiropas Parlamenta vēlēšanas”.