62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas:

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2019.gadā:

  1. nodrošināt izglītības funkciju realizēšanu pašvaldībās, piešķirot tām valsts budžeta mērķdotācijas;
  2. nodrošināt iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, veidojot ilgtspējīgu skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai, tai skaitā mobilitātes nodrošināšanai, iespējai darbu zaudējušajiem atgriezties darba tirgū un kompensējoša sociālā atbalsta sniegšanai;
  3. nodrošināt Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sagatavošanu un tradīciju nepārtrauktību dziesmu un deju svētku starplaikā:
    • nodrošināt dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti;
    • nodrošināt kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku repertuāra (koprepertuāra) apguvi;
    • nodrošināt svētku dalībnieku atlases pasākumu (skates, izstādes, konkursi) sagatavošanu un norisi visos Latvijas reģionos un Rīgā.

 

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 1

26 050

25 850

25 044

25 044

25 044

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 1

26 050

25 850

25 044

25 044

25 044

 

1 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā