Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības joma:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības joma

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas galvenie pasākumi 2019.gadā:

  1. nodrošināt Latvijas elektroenerģijas tirgus efektīvu integrāciju kopējā Eiropas enerģijas tirgū, sadarbojoties un veicinot kopēju tirgus  platformu attīstību un nodrošinot nepieciešamo normatīvo regulējumu, izstrādāt Nacionālā līmenī izmaksu efektivizāciju  veicinošas metodes enerģijas infrastruktūras tarifu noteikšanā;
  2. uzraudzīt tīklu neitralitātes (atvērta Interneta) prasību un viesabonēšanas godīgas politikas prasības Latvijas elektronisko sakaru tirgū, izstrādāt Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) vadlīnijas jaunā Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa kontekstā;
  3. ieviest pārrobežu pasta paku piegādes pakalpojumu regulas prasības Latvijas tirgū un noteikt universālā pasta pakalpojuma sniedzēju Latvijā pēc 2019.gada;
  4. turpināt pārskatīt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, lai nodrošinātu nozares komersantu darbības ilgtspēju, kā arī motivēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus veikt pasākumus efektivitātes paaugstināšanai un izmaksu samazināšanai.

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gada (fakts)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

122

123

123

123

123

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

122

123

123

123

123