Augstākās tiesas darbības joma:

Augstākās tiesas darbības joma

Augstākās tiesas galvenie pasākumi 2019. gadā:

  1. nodrošināt tiesas spriešanu;
  2. nodrošināt lietu izskatīšanu Disciplinārtiesā;
  3. nodrošināt vienotas tiesu prakses veidošanu un judikatūras attīstīšanu;
  4. nodrošināt sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu akceptēšanu.

 

Augstākās tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

Augstākās tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

138

146

146

146

146

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

138

146

146

146

146