Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības joma:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības joma

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenie pasākumi 2019.gadā:

  1. stiprināt Biroja kapacitāti gan cilvēkresursu, gan materiālo resursu ziņā, uzlabojot un efektivizējot Biroja analītiskās, operatīvās un izmeklēšanas spējas, novēršot un apkarojot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus;
  2. ieviest politisko partiju elektroniskās deklarēšanas sistēmu Latvijā;
  3. veidot Biroja tēlu ar mērķi panākt sabiedrības atbalstu un uzticēšanos Biroja darbībai;
  4. pastiprināti uzraudzīt Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu aģitācijas likumību, īpašu uzmanību pievēršot priekšvēlēšanu aģitācijai sociālajos tīklos un internetā, kā arī turpināt novērst un apkarot politisko organizāciju iespējami nelikumīgu finansēšanu;
  5. turpināt virzību uz nepieciešamo pasākumu izstrādi un ieviešanu, lai pārorientētu valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanu un valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu kontroli no ārējās kontroles uz institūcijas iekšējo kontroli.

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

150

150

150

150

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

150

150

150

150