Aizsardzības ministrijas darbības jomas:

Aizsardzības ministrijas darbības jomas

 

Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2019. gadā:

 1. izstrādāt jaunu Valsts aizsardzības koncepciju;
 2. turpināt sniegt uzņemošās valsts atbalstu NATO kaujas grupai un nodrošināt  daudznacionālās divīzijas štāba “Ziemeļi” sākotnējās un pilnās kaujas gatavības sasniegšanu;
 3. turpināt stiprināt Zemessardzes kaujas un reaģēšanas spējas, modernizējot ekipējumu un attīstot reģionāla līmeņa poligonus, kā arī palielināt tās kapacitāti;
 4. turpināt nostiprināt valsts pašaizsardzības spējas nodrošinot militāro mācību cikla “Namejs” un “Kristaps” organizēšanu, kā arī izstrādāt Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) personāla nodrošinājuma konceptu;
 5. turpināt ilgtspējīgu NBS spēju attīstību izstrādājot NBS attīstības plānu 2020.-2032.gadam, veicinot Brigādes līmeņa nodrošinājuma spējas attīstību, uzsākot UH-60M helikopteru ieviešanu dienestā, un turpinot Pretgaisa aizsardzības, Komandvadības un Sauszemes spēku mehanizētās brigādes attīstību;
 6. NBS nodrošinājuma reformas ietvaros veikt noliktavu sistēmas sakārtošanu, turpinot pakāpeniski nodot Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk – VAMOIC) centrālo noliktavu pārvaldību;
 7. pielāgot Jaunsardzes apmācību programmu atbilstoši Valsts aizsardzības mācībai un paplašināt Valsts aizsardzības mācības programmā iesaistīto skolu tīklu;
 8. turpināt sadarbību ar Latvijas Drošības un aizsardzības industrijas federāciju, koordinējot grantu projektus un divējāda lietojuma projektu attīstību, un aizsardzības jomas iepirkumos nodrošināt piegāžu drošības principa ievērošanu;
 9. nodrošināt Latvijas karavīru dalību ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos (JEF, NRF, EUBG);
 10. turpināt attīstīt kiberdrošības spēju, novērst IT drošības incidentus un pārvarēt to radītās sekas, kā arī izveidot sistēmu drošo tehnoloģiju un programmatūras iegādei un izstrādei valsts pārvaldē;
 11. nodrošināt Latvijas armijas simtgades pasākumu programmas ieviešanu.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas1

7 135

8 272

8 741

9 051

9 081

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas1

7 130

8 272

8 741

9 051

9 081

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

-

-

-

-

Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu

Zemessargu amata vietu skaits  2017.gadā - 462, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 527, 2020.gadā – 557, 2021.gadā – 557

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Aizsardzības ministrija 2019.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu ir veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā. 2019.gadā plānots finansējums apakšprogrammās: 62.07.00 “Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2014-2020)”, 70.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)”, 70.15.00 “Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana”, 73.02.00 “Atmaksa  valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu”, savukārt netiek plānots finansējums budžeta apakšprogrammās: 70.07.00 “LIFE programmas projekti vides aizsardzības pasākumiem”, 73.08.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē”.