Centrālās zemes komisijas darbības jomas:

  • Zemes reformas īstenošana un koordinēšana Latvijas Republikā.

Centrālās zemes komisijas galvenie pasākumi 2020. gadā:

  1. pieņemt lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un lēmumus par tiesībām saņemt zemi īpašumā par samaksu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem;
  2. saskaņot pilsētas zemes komisiju darbības izbeigšanu.

 

Centrālās zemes komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

Centrālās zemes komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6