64.resora “Dotācijas pašvaldībām” darbības jomas:

  • Pašvaldību budžetu stabilas finansiālās bāzes nodrošināšana.

64.resora “Dotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2020.gadā:

  1. valsts budžeta dotācijas piešķiršana Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildei;
  2. valsts budžeta dotācijas piešķiršana par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām.

 

64.resora “Dotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

64.resora “Dotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam