Satversmes tiesas darbības joma:

 • Tiesas spriešana

Satversmes tiesas galvenie pasākumi 2020. gadā:

 1. Satversmes tiesas sadarbībā ar Eiropas Savienības Tiesu organizēta starptautiska konference Rīgā;
 2. Satversmes tiesas svinīgā gada atklāšana;
 3. Satversmes tiesa organizēs skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa noslēguma ceremoniju;
 4. Diplomātiskā korpusa pieņemšana Satversmes tiesā. Pasākumā tiks prezentēts Satversmes tiesas gada pārskats par 2019. gadu angļu valodā;
 5. Satversmes tiesas tiesnešu dalība Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences 18. Kongresā Prāgā, Čehijā;
 6. Satversmes tiesas tiesnešu divpusējā tikšanās ar Itālijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem Romā, Itālijā;
 7. Satversmes tiesas tiesnešu divpusējā tikšanās ar Slovēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem Ļubļanā, Slovēnijā;
 8. Satversmes tiesas organizēta Konstitucionālo ekspertu domnīca;
 9. Satversmes tiesas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku organizētas divas sarunas par Latviju;
 10. Satversmes tiesa atklās skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa ceļojošo izstādi kādā no Latvijas reģionu bibliotēkām;
 11. Satversmes tiesas sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizēts izglītojošs seminārs pedagogiem “Sabiedrība, valsts, tiesības – Satversmes vērtību diskursā”. Uz semināru tiks aicināti sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogi no Vidzemes vai Zemgales reģiona skolām;
 12. Satversmes tiesas tiesnešu dalība starptautiskajā konferencē par godu Austrijas Konstitucionālās tiesas 100. gadadienai veltītajā konferencē Vīnē, Austrijā;
 13. Satversmes tiesas tiesnešu divpusējā tikšanās ar Austrijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem Rīgā;
 14. Satversmes tiesas tiesnešu divpusējā tikšanās ar Francijas Konstitucionālās padomes tiesnešiem Rīgā.

 

Satversmes tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Satversmes tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

44

49

52

52

52

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

44

49

52

52

52

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2020. līdz 2022. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības aprakstsar norādi uz līdzekļu izlietojumu(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2020. gadā

2021. gadā

2022. gadā

1.

Satversmes tiesas darbinieku atlīdzības palielināšana

489 769

489 769

489 769

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokols Nr.42 34.§ 2.punkts

Konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana, kas būtu līdzvērtīga ar citu konstitucionālo organizāciju darbinieku jau šobrīd pieejamo atalgojuma līmeni. Tādejādi nodrošinot Satversmes tiesas neatkarību un konstitucionālo orgānu līdzsvara un atsvara mehānismu.

Pienācīga atbalsta nodrošināšana Satversmes tiesas tiesnešiem, Satversmes tiesas lomas iespējami efektīva īstenošana.

01.00.00 Tiesa

2.

Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības organizēšanas pasākumi

90 675

107 645

124 265

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokols Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināt tiesību politikas ārlietu dimensiju, uzturot starptautisku par Eiropā aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem. Vienlaikus popularizēt Latviju kā tiesisku un demokrātisku valsti, Satversmes tiesu kā Eiropas tiesiskās domas nesēju.

Satversmes tiesas organizētas starptautiskas konferences, kā arī divpusējas un trīspusējas tikšanās, semināri, kuros piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesas pārstāvji, Eiropas un Austrumu partnerības valstu Konstitucionālo tiesu tiesneši, kā arī Latvijas augstākās amatpersonas, tiesību zinātnieki, tiesneši un juridisko profesiju pārstāvji.

01.00.00 Tiesa

3.

Satversmes tiesas darbības nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu palielinājums

141 008

141 008

141 008

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokols Nr.42 34.§ 2.punkts

Nodrošināt izdevumu sadārdzinājumu komunālajiem maksājumiem, ēku un telpu uzturēšanas pakalpojumiem, IT programmatūras un serveru uzlabošanas, uzturēšanas un apkalpošanas pakalpojumiem, kā arī ar personas datu aizsardzību un sabiedrības izglītošanas pasākumu nodrošināšanu saistītos izdevumus.

Nodrošināta komunālo maksājumu un citu Satversmes tiesas darbības nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sadārdzinājuma segšana

01.00.00 Tiesa

4.

Remonta, uzturēšanas un aprīkojuma izdevumi

190 660

30 000

30 000

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokols Nr.42 34.§ 2.punkts

Darbiniekiem jānodrošina attiecīga darba vide, kas ļautu netraucēti un efektīvi pildīt darba pienākumus. Lai veicinātu Satversmes tiesas attīstību, nepieciešams tiesas vajadzībām pielāgot un veikt remontus telpās, kuras nav remontētas 10 gadus un vairāk, kā arī nepieciešama Satversmes tiesas ēkas fasādes atjaunošana.

Nodrošināta iespēja organizēt tiesas darbu

01.00.00 Tiesa

5.

Satversmes tiesas tiesneša atlaišanas pabalsts un atlīdzība neizmantotam atvaļinājumam

-

10 906

-

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokols Nr.42 34.§ 2.punkts

Lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta devītās daļas 1.punktā, kā arī Darba likuma 149.panta piektajā daļā noteikto.

Nodrošināta normatīvo aktu izpilde

01.00.00 Tiesa

6.

Satversmes tiesas autoparka atjaunošana

-

150 000

70 000

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokols Nr.42 34.§ 2.punkts

Īstenojot reprezentatīvo funkciju veikšanu un pieaugot Satversmes tiesas lomai augsta līmeņa starptautiskās sadarbības īstenošanā jānodrošina augsta līmeņa viesu uzņemšana atbilstoši protokolam. Tiesas vajadzībām ir nepieciešams mikroautobuss tiesas rīkoto konferenču un tiesas rīkoto pasākumu apkalpošanai.

Nodrošināta iespēja organizēt tiesas darbu

01.00.00 Tiesa

7.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pilnveide

-

296 324

17 056

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokols Nr.42 34.§ 2.punkts

Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu attīstība.

Runas atpazīšanas un pielāgošanas nodrošināšanai, izveidot jaunu, centralizētu, funkcionālu tehnoloģiju platformu, ar nepieciešamo informācijas sistēmu.

Nodrošināt datu savienojamību, transformācijas pieslēgumu vienotam datu centram. Nodrošināta iespēja organizēt tiesas darbu

01.00.00 Tiesa

8.

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1.janvāri

-

4 169

4 169

Ministru kabineta 17.09.2019. sēdes protokols Nr.42 34.§ 2.punkts

Lai nodrošinātu normatīvā aktu izpildi

Nodrošināta normatīvo aktu izpilde

01.00.00 Tiesa

Kopā

912 112

1229 821

876 267

-