Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības joma:

  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas galvenie pasākumi 2020.gadā:

  1. nodrošināt Latvijas elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus efektīvu integrāciju kopējā Eiropas enerģijas tirgū, sadarbojoties un veicinot kopēju tirgus  platformu attīstību un nodrošinot nepieciešamo normatīvo regulējumu, izstrādāt nacionālā līmenī izmaksu efektivizāciju  veicinošas metodes enerģijas infrastruktūras tarifu noteikšanā;
  2. uzraudzīt tīklu neitralitātes (atvērta Interneta) prasību un viesabonēšanas godīgas politikas prasības Latvijas elektronisko sakaru tirgū, izstrādāt normatīvos aktus atbilstoši Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa regulējumam;
  3. piešķirt papildus radiofrekvenču lietošanas tiesības piektās paaudzes mobilo bezvadu sistēmu attīstībai;
  4. izstrādāt priekšlikumus universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasībām un uzraudzīt pārrobežu pasta paku piegādes pakalpojumu regulas prasības Latvijas tirgū;
  5. turpināt pārskatīt ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifus, lai nodrošinātu nozares komersantu darbības ilgtspēju, kā arī motivēt pakalpojumu sniedzējus veikt pasākumus efektivitātes paaugstināšanai un izmaksu samazināšanai.

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2018. līdz 2022.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

121

123

123

123

123

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

121

123

123

123

123