Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības joma:

  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. nodrošināt Latvijas elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus efektīvas integrācijas kopējā Eiropas enerģijas tirgū, sadarbojoties un veicinot kopēju tirgus  platformu attīstību un nodrošinot nepieciešamo normatīvo regulējumu, izstrādāt nacionālā līmenī izmaksu  efektivizāciju veicinošas metodes enerģijas infrastruktūras tarifu noteikšanā;
  2. izstrādāt un ieviest likumpakārtotos normatīvos aktus atbilstoši jaunam Elektronisko sakaru likumam Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa regulējuma pārņemšanai;
  3. uzraudzīt tīklu neitralitātes (atvērta interneta) prasību un viesabonēšanas godīgas politikas prasību Latvijas elektronisko sakaru tirgū, izstrādāt normatīvos aktus atbilstoši Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa regulējumam;
  4. piešķirt papildu radiofrekvenču lietošanas tiesības piektās paaudzes mobilo bezvadu sistēmu attīstībai;
  5. uzraudzīt pārrobežu pasta paku piegādes pakalpojumu regulas prasības Latvijas tirgū;
  6. turpināt pārskatīt ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifus, lai nodrošinātu nozares komersantu darbības ilgtspēju, kā arī motivēt pakalpojumu sniedzējus veikt pasākumus sniegto pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanai un izmaksu samazināšanai.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

118

122

122

122

122

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

118

122

122

122

122