Padomes Regula (ES) Nr.734/2013 (2013.gada 22.jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr.659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93.panta piemērošanai (procesuālā Regula)

 

Būtiskākās izmaiņas – paredz iespēju:

  • Eiropas Komisijai vērsties pie tirgus dalībniekiem datu pieprasīšanai pa tiešo no tiem (MIT – market information tools) un sodu uzlikšanu par informācijas nesniegšanu, nepatiesas, maldinošas vai nepilnīgas informācijas sniegšanu;
  • Eiropas Komisijai veikt izmeklēšanas sektoru griezumā, kas varētu skart vienlaikus vairākas ES dalībvalstis (SI – sectoral inquiries);
  • Eiropas Komisijai sadarboties ar nacionālajām tiesām.

Skaidri noteikts, kāda Eiropas Komisijas saņemtā informācija kvalificējama kā sūdzība, kuras gadījumā Eiropas Komisijai jāpieņem lēmums.