Padomes Regula (ES) 2015/1589 (2015. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (procesuālā Regula).

Ar šo regulu ir noteiktas procedūras, kas jāievēro Eiropas Komisijai, piemērojot komercdarbības atbalsta noteikumus.

Būtiskākie jautājumi, kas aptverti Procesuālajā Regulā ir, piemēram, jauna un pastāvoša, nelikumīga atbalsta u.c. definīcijas, procedūra attiecībā uz paziņotu atbalstu, pasākuma neuzsākšanas pirms Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas princips (stand-still clause), paziņojumu sākotnējās izskatīšanas Eiropas Komisijai lēmumu pieņemšana procedūra, formālās izmeklēšanas procedūra, nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanas procedūra u.c.