Politikas rezultatīvie rādītāji

Kultūras ministrija

Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē, % 

 • 2019 61.14/38.86
 • 2024 66/45

Profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmu audzēkņu attiecība pret izglītojamo skaitu vispārējās izglītības pamatizglītības programmās (%)

 • 2020 15.2
 • 2024 15.2
Izglītības un zinātnes ministrija

Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē (%)

 • 2020 39.3
 • 2027 50.0

Izglītojamo, kas apguvuši jaunas prasmes, mācoties darbavietā, īpatsvars (%)

 • 2019 16.6
 • 2027 27.0

Pedagogu vidējās bruto darba samaksas sabiedriskajā sektorā attiecība pret vidējo bruto darba samaksu sabiedriskajā sektorā – pret strādājošajiem ar vismaz bakalaura grādu (%) - profesionālās izglītības pedagogi

 • 2018 115
 • 2024 130
Zemkopības ministrija

Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā un Malnavas koledžā kopā (skaits)

 • 2020 169
 • 2022 350