Prokuratūras darbības joma:

  • Likumības ievērošanas uzraudzība Prokuratūras likumā noteiktās kompetences ietvaros un reaģēšana uz likuma pārkāpumu un ar to saistītās lietas izlemšana likumā noteiktajā kārtībā

Prokuratūras galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. izmeklēšanas un operatīvās darbības uzraudzība;
  2. izmeklēšanas organizēšana, vadīšana un veikšana;
  3. kriminālvajāšanas uzsākšana un veikšana;
  4. sodu izpildes uzraudzība;
  5. personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzība likumā noteiktajā kārtībā;
  6. prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā iesniegšana likumā noteiktajos gadījumos;
  7. piedalīšanās lietu izskatīšanā tiesā likumā noteiktajos gadījumos.

Prokuratūras kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Prokuratūras kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

864

903

908

908

908

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

864

903

908

908

908