Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Jaunās pamatnostādnes stāsies spēkā 2014.gada 1.jūlijā. Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2007.-2013.gadam, kuras darbības termiņš beidzas 2013.gada 31.decembrī, tiks pagarinātas līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Būtiskākās izmaiņas – samazinātas maksimālās atbalsta intensitātes (172.punkta (b) apakšpunkts) un prasība, ka atbalsta programmas un individuālā atbalsta pasākumi var tikt atbalstīti tikai, ja tie ietverti vai nu ES Kohēzijas politikas darbības programmās, vai arī citā teritorijas attīstības stratēģijā un veicina tās mērķu sasniegšanu (31.-33.punkti).

Finanšu ministrijas sagatavotais darba dokuments (prezentācija) par Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2014.-2020.gadam piemērošanu: