Politikas rezultatīvie rādītāji

Iekšlietu ministrija

Nodrošināta solidāra Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzība un nodrošināta Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpilde (amatpersonu skaits)

  • 2019 539
  • 2021 480

Valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas – Krievijas robežu (% no kopējā robežas garuma)

  • 2019 81
  • 2021 100

Valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas – Baltkrievijas robežu (% no kopējā robežas garuma)

  • 2019 10
  • 2021 15

Naturalizācijas pārbaudes nokārtojušo personu skaita īpatsvars pret kopējo pārbaužu kārtošanas mēģinājumu skaitu (%)

  • 2019 68
  • 2021 71

Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

  • 2019 13
  • 2021 10