Politikas rezultatīvie rādītāji

Kultūras ministrija

Lepnums par piederību Latvijas iedzīvotājiem (%)

  • 2015 88.9
  • 2024 92
Sabiedrības integrācijas fonds

Iesaistīšanās sabiedriskajās organizācijās, respondenti, kuri atbild “nekur” %

  • 2019 71.5
  • 2024 70

Iedzīvotāju pilsoniskā uzticēšanās – nevalstiskajām organizācijām/arodbiedrībām (pilnībā uzticas vai drīzāk uzticas) %

  • 2018 37,6/37,1
  • 2024 39,3/43,3

Subjektīvā diskriminācijas pieredze %

  • 2015 7.4
  • 2024 7.2

Reemigrantu skaits

  • 2018 4 852
  • 2024 6 000