Lai veidotu un realizētu sabiedrības vajadzībām atbilstošu politiku, valdība aicina ikvienu interesentu iesaistīties politikas veidošanas procesā.

Sadarbību ar sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā akcentē arī Eiropas Komisija. 2005. gada 13.oktobrī izdotajā dokumentā "Plāns D - demokrātijai, dialogam un diskusijai" ir uzsvērta atgriezniskās saites veidošana un debašu veicināšana starp ES institūcijām un pilsoņiem.

Lai aizstāvētu savas intereses un izteiktu viedokli, iespēja līdzdarboties ir ikvienam sabiedrības pārstāvim, dažādām nevalstiskajām organizācijām (NVO) u.c.

Sabiedrības līdzdalība dažādos politikas plānošanas cikla posmos

Politikas plānošanas ciklā ir četri posmi:

Šobrīd aktuāli:

Eiropas Komisija publicē uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības iesaisti ES darbību atbalstīšanā, izstrādē un īstenošanā, lai apkarotu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, agresīvu nodokļu plānošanu un veicinātu godīgu nodokļu uzlikšanu.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 2. oktobris

Vairāk par projektu un noteikumiem skatīt: TAXUD/2020/CFP-01 

Finanšu ministrija ir sagatavojusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas projektu (turpmāk – darbības programma). Darbības programma izstrādāta ciešā sadarbībā ar nozaru ministrijām ar mērķi nodrošināt investīciju platformu nākamiem septiņiem gadiem zināšanās balstītai ekonomikas transformācijai uz zaļajām tehnoloģijām un inovācijām.

 

Priekšlikumu iesnigšanas termiņš: 2020. gada 9. septembris

Vairāk par darbības programmu: Sabiedriskā apspriešana