Sabiedriskās kārtības un drošības finansējums — 633,9 milj. €
Finansējuma sadalījums