Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības joma:

  • Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulācija un uzraudzība

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. nodrošināt vienota sabiedriskā medija modeļa izstrādi;
  2. nodrošināt koncepcijas par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu finansēšanas modeli izstrādi;
  3. nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu;
  4. nodrošināt Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju īstenošanu.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu kopējo izdevumu izmaiņas no 2022. līdz 2024. gadam

Euro

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu kopējo izdevumu izmaiņas no 2022. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

11

11

11

Tajā skaitā:                                                                                                          

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

11

11

11

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

VSIA “Latvijas Radio” satura informācijas vadības sistēmas (Media Asset Management – MAM) iegāde

390 000

260 000

-

24.09.2021. MK sēdes protokols Nr. 63. 1.§ 2. punkts

VSIA “Latvijas Radio” daļēji automatizētas satura vadības un arhīva uzskaites sistēmas ieviešana

390 000

260 000

-

Nodrošināta daļēji automatizētas satura vadības un arhīva uzskaites sistēmas ieviešana VSIA “Latvijas Radio”

Izstrādāts sistēmas projekts (skaits)

1

-

-

Noslēgts līgums par sistēmas iegādi un ieviešanu (skaits)

1

-

-

Īstenots sistēmas ieviešanas projekts (%)

40

100

-

02.00.00 Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Radio

2.

VSIA “Latvijas Televīzija”  satura informācijas vadības sistēmas (Media Asset Management – MAM) iegāde

314 600

314 600

-

24.09.2021. MK sēdes protokols Nr. 63. 1.§ 2. punkts

VSIA “Latvijas Televīzija” daļēji automatizētas satura vadības un arhīva uzskaites sistēmas ieviešana

314 600

314 600

-

Nodrošināta daļēji automatizētas satura vadības un arhīva uzskaites sistēmas ieviešana VSIA “Latvijas Televīzija”

Izstrādāts sistēmas projekts (skaits)

1

-

-

Noslēgts līgums par sistēmas iegādi un ieviešanu (skaits)

1

-

-

 

Īstenots sistēmas ieviešanas projekts (%)

40

100

-

 

03.00.00 Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Televīzijā

 

3.

Kompleksās transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija un dīzeļģeneratora uzstādīšana

96 800

798 600

689 700

24.09.2021. MK sēdes protokols Nr. 63. 1.§ 2. punkts

VSIA “Latvijas Televīzijas” ēkā esošās kompleksā transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija un dīzeļģeneratora uzstādīšana elektroapgādes sistēmā

96 800

798 600

689 700

Nodota ekspluatācijā kompleksā transformatoru apakšstacija VSIA “Latvijas Televīzija”

Izstrādāts kompleksās apakšstacijas renovācijas projekts (skaits)

1

-

-

Realizēta iepirkuma procedūra (skaits)

-

1

-

Kompleksā transformatoru apakšstacija rekonstrukcija un ieviešana (skaits)

-

-

1

Uzstādīts autonoms elektroenerģijas avots (dīzeļģenerators) elektroapgādes sistēmā VSIA “Latvijas Televīzija”

Izstrādāts autonoma elektroenerģijas avota (dīzeļģeneratora) uzstādīšanas projekts (skaits)

1

-

-

Realizēta iepirkuma procedūra (skaits)

-

1

-

Autonomas elektroenerģijas avota (dīzeļģeneratora) uzstādīšana (skaits)

-

1

-

03.00.00 Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Televīzijā

4.

VSIA “Latvijas Radio” kapacitātes stiprināšana

259 923

259 923

259 923

24.09.2021. MK sēdes protokols Nr. 63. 1.§ 2. punkts

Izveidota galvenā redaktora amata vieta. Sabiedriskā pasūtījuma sadārdzinājuma izdevumu segšana

259 923

259 923

259 923

Nodrošināts finansējums galvenā redaktora amata vietai

Izveidota galvenā redaktora amata vieta (skaits)

1

1

1

Daudzveidīga sabiedriskā pasūtījuma satura nodrošināšana

Ārštata autordarbu satura vienības Latvijas Radio (skaits)

107

107

107

02.00.00 Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Radio

5.

VSIA “Latvijas Televīzija” kapacitātes stiprināšana

370 049

370 049

370 049

24.09.2021. MK sēdes protokols Nr. 63. 1.§ 2. punkts

Izveidota galvenā redaktora amata vieta. Sabiedriskā pasūtījuma sadārdzinājuma izdevumu segšana

370 049

370 049

370 049

Nodrošināts finansējums galvenā redaktora amata vietai

Izveidota galvenā redaktora amata  vieta (skaits)

1

1

1

Daudzveidīga sabiedriskā pasūtījuma satura nodrošināšana

Neatkarīgo producentu un autoru plānotais oriģinālsatura apjoms stundās (skaits)

3 803

3 803

3 803

03.00.00 Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Televīzijā

6.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un Ombuda darbības nodrošināšana

603 959

603 959

      603 959

24.09.2021. MK sēdes protokols Nr. 63. 1.§ 2. punkts

Nodrošināta Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un Ombuda darbība

603 959

603 959

603 959

Sabiedriski nozīmīga satura veidošanas nodrošināšana sabiedriskajos medijos

Sabiedriskā pasūtījuma gada plānu apstiprināšana (skaits)

1

1

1

Kapitāldaļu pārvaldības nodrošināšana sabiedriskajos medijos

Gada pārskatu apstiprināšana (skaits)

2

2

1

Vienota, spēcīga un neatkarīga sabiedriskā medija izveides nodrošināšana

Izstrādāta koncepcija par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa izveidošanu un darbību (skaits)

1

-

-

Koncepcijas par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa izveidošanu un darbību ieviešana (skaits)

1

1

1

Neatkarīga, prognozējama un ES vidējam līmenim atbilstoša sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu finansējuma nodrošināšana

Izstrādāta koncepcija par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa finansēšanas modeli (skaits)

1

-

-

Koncepcijas par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa finansēšanas modeli ieviešana (skaits)

1

1

1

01.00.00 Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbības nodrošināšana

Kopā

2 035 331

2 607 131

1 923 631

-