Eiropas Revīzijas palātas (ERP) galvenais sadarbības partneris Latvijā ir Valsts kontrole, ESI fondu Revīzijas iestāde rūpīgi seko līdzi revīziju gaitai. Tāpat Revīzijas iestāde nepieciešamības gadījumā piedalās arī vizītēs projektu īstenošanas vietās. Finanšu ministrija kā ESI fondu Revīzijas iestāde sniedz atbalstu ERP gan sadarbojoties tieši, gan ar Valsts kontroli.

2014.-2020.gada un 2007.–2013.gada plānošanas periodu laikā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) katru gadu ir veikusi ticamības deklarācijas revīzijas. Revīzijās:

  • Izlases veidā tiek apmeklētas konkrētas dalībvalstu projektu īstenošanas vietas;
  • Gandrīz katru gadu ir apmeklēti arī Latvijā īstenotie projekti;
  • Līdz šim ERP Latvijā ESI fondos un Eiropas Atbalsta fondā vistrūcīgākajām personām nav konstatējusi būtiskus pārkāpumus;
  • ERP Latvijā ir veikusi vairākus specifiskus auditus. Tajā skaitā 2018.gadā lietderības revīziju par pasākumiem krāpšanas novēršanai un apkarošanai ES Kohēzijas fondu izdevumos. Tāpat 2012. gadā ERP specifiskās vizītes laikā veica Latvijas Revīzijas iestādes novērtējumu. Secinājumi bija pozitīvi;
  • 2014. gadā tika veikts horizontālais iepirkumu sistēmas novērtējums. Izlasē tika iekļauta arī Latvija. Attiecībā uz Latviju sistēmiski trūkumi netika konstatēti.