Saeimas darbības jomas:

  • Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana
  • Dalība starptautiskajās organizācijās un starpparlamentārā sadarbība

Saeimas galvenie pasākumi 2021. gadā:

  1. attīstīt Saeimas sēžu vadības un pārvaldības informācijas sistēmas;
  2. daļēji atjaunot datu vadības sistēmas aparatūru;
  3. veikt projektēšanas darbu Saeimas ēkas remontdarbiem;
  4. atjaunot Saeimas Administrācijas, Saeimas autobāzes ugunsdrošības sistēmu un pilnveidot drošības pasākumus.

Saeimas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam (eiro)

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(fakts)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā1

658

645

643

648

648

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā1

658

645

6432

6483

648

Piezīmes.
1 Tajā skaitā 100 deputāti.
2 Samazinātas amata vietas saskaņā ar Saeimas Prezidija lēmumu par izmaiņām Saeimas amatu sarakstā.
3 Palielināts amata vietu skaits, prognozējot frakciju skaita pieaugumu pēc 2022. gada Saeimas vēlēšanām.