Sociālās aizsardzības finansējums - 5 007.0 milj. €
Finansējuma sadalījums