Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 20-64 gadiem (%) 

  • 2019 77.4
  • 2024 77.5

Ilgstoša bezdarba līmenis vecuma grupā 15-74 gadi (%)

  • 2018 2.4
  • 2024 2.6