Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Ilgstoša bezdarba līmenis vecuma grupā 15-74 gadi (%)

  • 2021 2.3
  • 2024 2.6

Nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā 20‑64 gadi (%)

  • 2021 75.3
  • 2024 78.0