6. jūnijā notika starptautiska konference par fiskālās politikas perspektīvām Latvijā un Eiropā, kuras ietvaros diskutēja par fiskālās politikas reformām, kas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem Eiropas politikas darba kārtībā. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti arī ar pašreizējām tendencēm Baltijas valstu publiskajās finansēs un turpmākā darba prioritātēm.

Ar dažādiem fiskālās politikas aspektiem konferences dalībniekus iepazīstināja eksperti no vairākām Eiropas valstīm un starptautiskām ekonomiskās sadarbības organizācijām. Konference sniedza ieguldījumu publiskajā diskusijā par fiskālās politikas veidošanu Latvijā.