Prognozes izstrādātas 2022.gada februārī Latvijas Stabilitātes programmas 2022.-2025.gadam sagatavošanai

 

2021

2022

2023

2024

2025

 

 

Prognoze

Iekšzemes kopprodukts (IKP)

 

 

 

 

 

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

32 917

10,8

7,6

6,3

5,8

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

27 904

4,0

3,9

3,4

3,4

IKP deflators (gads pret gadu), %

6,7

6,6

3,5

2,8

2,3

Patēriņa cenu indekss (gads pret gadu), %

3,3

6,2

3,1

2,5

2,0

Vidējā bruto mēneša darba samaksa, eiro un pieaugums faktiskajās cenās, %

1 277

7,5

6,0

5,3

5,0

Nodarbinātība, tūkst.iedzīvotāju un pieaugums,%

864

1,7

0,3

0,0

0,0

Bezdarba līmenis (gada vidējais), %

7,6

6,9

6,5

6,1

5,9

Preču un pakalpojumu eksports

 

 

 

 

 

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

21 051

10,2

7,1

7,3

8,2

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

18 138

4,0

4,0

4,1

5,0

Preču un pakalpojumu imports

 

 

 

 

 

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

21 734

11,8

7,8

7,9

7,5

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

20 773

6,5

4,6

3,7

3,9