Galvenie makroekonomiskie rādītāji un prognozes

Prognozes izstrādātas 2020.gada jūnijā un tiks ņemtas par pamatu Latvijas Vidēja termiņa budžeta ietvara 2021.-2023. gadam sagatavošanā

  2019 2020 2021 2022 2023
    Prognozes
Iekšzemes kopprodukts (IKP)          
faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %) 30476 -7,4 6,5 5,3 5,2
salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %) 27497 -7,0 5,1 3,1 3,1
IKP deflators (gads pret gadu), % 2,6 -0,5 1,3 2,0 2,0
Patēriņa cenu indekss (gads pret gadu), % 2,8 0,2 1,2 2,0 2,0
Vidējā bruto mēneša darba samaksa, eiro un pieaugums faktiskajās cenās, % 1076 -1,0 3,0 5,0 5,0
Nodarbinātība, tūkst.iedzīvotāju un pieaugums,% 910 -4,4 0,6 1,0 -0,1
Bezdarba līmenis (gada vidējais), % 6,3 10,5 9,8 8,1 7,3
Preču un pakalpojumu eksports          
faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %) 18257 -14,8 7,7 4,6 5,7
salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %) 17381 -10,3 6,5 3,0 4,0
Preču un pakalpojumu imports          
faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %) 18240 -16,3 9,0 6,3 6,5
salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %) 18434 -11,5 6,8 3,2 3,4