Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par:

 • vienu vieglo automobili, motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kurš ir vai tiek reģistrēts personai ar invaliditāti īpašumā, turējumā vai valdījumā;
 • transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts diplomātiskās, konsulārās vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecības vai tādas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas un imunitātes;
 • transportlīdzekli, kuru noraksta vai arī noraksta vienlaikus ar citu reģistrācijas darbību;
 • transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts kā operatīvais transportlīdzeklis;
 • laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;
 • iepriekšējo periodu, ja transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijis atzīts par bezīpašnieka mantu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;
 • laiku, kad transportlīdzeklis noziedzīga nodarījuma rezultātā, ko apliecina procesa virzītāja vai ārvalsts kompetentās iestādes izsniegti dokumenti vai informācija reģistrā par transportlīdzekli, nav bijis nodokļa maksātāja rīcībā;
 • laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs;
 • transportlīdzekli, kas reģistrēts fiziskajai personai īpašumā, par laiku no šīs fiziskās personas nāves brīža līdz īpašnieka maiņas vai valdītāja reģistrācijas brīdim;
 • transportlīdzekli, kuram ir vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;
 • transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts par sporta transportlīdzekli;
 • laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes, vai arī transportlīdzeklis izslēgts no reģistra;
 • tādu transportlīdzekli, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators);
 • vieglo transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai valdītājam vai šādas personas laulātajam apgādībā ir bērns ar invaliditāti. Atbrīvojumu piemēro attiecībā uz vienu šādai personai vai tās laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu vieglo transportlīdzekli;
 • transportlīdzekli, kuru transportlīdzekļa īpašnieka maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekli, kura reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot numura zīmes;
 • vienu transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts īpašumā, turējumā vai valdījumā Sabiedroto spēku štāba loceklim vai viņa apgādājamam, ja šī persona nav Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumus piemēro par:

 • transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir Iekšlietu ministrijas padotībā esoša iestāde vai Aizsardzības ministrijas padotībā esoša institūcija, vai Nacionālie bruņotie spēki, vai pašvaldības policijas iestāde transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 50 procentu apmērā.
 • lauksaimniecības produktu ražotāja, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un atzītas akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecības kravas automobili, kas pēc savas konstrukcijas paredzēts dažādu kravu pārvadāšanai, un piekabi vai puspiekabi, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai. Nodokli maksā 25 procentu apmērā, ievērojot likumā noteiktos nosacījumus.
 • transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas ieļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē, veic kravas pašpārvadājumus. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 25 procentu apmērā, ievērojot likumā noteiktos nosacījumus:
 • daudzbērnu ģimenes vienu no tās locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā par attiecīgo kalendāra gadu 50 procentu apmērā, ja minētais transportlīdzeklis ir reģistrēts kā vieglais pasažieru vai plašlietojuma, kravas transporta kaste vai furgons, autobuss ar pasažieru sēdvietu skaitu līdz 16 vietām, vieglais, kravas vai autobuss speciālais dzīvojamais.
 • vieglo automobili, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2008.gada 31.decembra vai kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kg un kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2011.gada 31.decembra un papildus ir aprīkots ar gāzes kā degvielas barošanas iekārtu, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 90 procentu apmērā.