• Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu motociklu, triciklu un kvadriciklu, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam kubikcentimetros (cm3) šādā apmērā (euro):

Motora tilpums

2014 - 2020

2021

Līdz 500 cm3

17,07

18

no 501 līdz 1 000 cm3

34,15

36

no 1 001 līdz 1 500 cm3

51,22

54

Virs 1 500 cm3

68,30

72

  • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kurš pirmo reizi reģistrēts līdz 2005.gada 1.janvārim, ir 36 euro.
  • Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli par vieglo automobilI vai kravas automobilI ar pilnu masu līdz 3500 kg maksā pēc CO2 izmešu daudzuma, šādā apmērā (euro):

 CO2 izmešu daudzums (g) uz vienu km

vieglais automobilis,

kurš pirmo reizi reģistrēts pēc:

vieglais vai kravas automobilis ar pilnu masu līdz 3500 kg, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc:

31.12.2008.

31.12.2011.

31.12.2020.

2017 - 2020

no 20211

Līdz 50

0

0

0

No 51 līdz 95

12

12

9

No 96 līdz 115

48

48

36

No 116 līdz 130

84

84

66

No 131 līdz 155

120

120

90

No 156 līdz 175

144

144

114

No 176 līdz 200

168

168

132

No 201 līdz 225

264

216

168

No 226 līdz 250

264

204

No 251 līdz 275

408

336

258

No 276 līdz 300

408

318

No 301 līdz 350

552

552

426

No 351 līdz 400

756

756

582

401 un vairāk

756

Ja automobiļa motora tilpumu virs 3 500 cm3

Papildus likme2

300,0

         

1    No 2021.gada ar gāzi papildus aprīkotiem transportlīdzekļiem nodokļa likme ir par 10% mazāka

2     Par automobiļiem, kuriem motora tilpums ir lielāks par 3500 cm3, papildus transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmei ir jāmaksā papildu nodokļa likme 300 euro apmērā

  • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par pilno masu, motora tilpumu un motora maksimālo jaudu, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši vieglā automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai, šādā apmērā no 2017.gada

 Transportlīdzekļa pilnā masa (kg)

Likme, euro

Motora tilpums (cm3)

Likme, euro

Motora jauda (kW)

Likme, euro

līdz 1 500

15

līdz 1 500

9

līdz 55

9

1 501 - 1 800

32

1 501 - 2 000

23

56 - 92

23

1 801 - 2 100

55

2 001 - 2 500

37

93 - 129

37

2 101 - 2 600

70

2 501 - 3 000

55

130 - 166

55

2 601 - 3 000

84

3 001 - 3 500

91

167 - 203

91

3 001 - 3 500

97

3 501 - 4 000

160

204 - 240

160

virs 3 500

110

4 001 - 5 000

228

241 - 300

228

virs 5 000

297

virs 300

297

  • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili vai kravas automobili ar pilnu masu līdz 3500 kg, kurš pirmo reizi ir reģistrēts līdz 2004.gada 31.decembrim, maksā atbilstoši tā pilnai masai šādā apmērā:

Automobiļa pilnā masa (kg)

Likme, euro

no 2017

Līdz 1 500

38

1 501 - 1 800

81

1 801 - 2 100

137

2 101 - 2 600

174

2 601 - 3 000

210

3 001 - 3 500

242

Vairāk kā 3 500

274

  • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par autobusu maksā, atbilstoši tā pilnai masai  vai pilnai masai un dzinēja izmešu līmenim, šādā apmērā:

Autobusa pilnā masa (kg)

Likme, euro 2014 - 2020

Pilnā masa (kg) un dzinēja izmešu līmenis

Likme, euro

no 2021

līdz 1 500

17,07

Pēc pilnas masas līdz 3 501 kg:

1 501 - 1 800

34,15

līdz 1 500

18

1 801 - 2 100

64,03

1 501 - 1 800

36

2 101 - 2 600

76,84

1 801 - 2 100

66

2 601 - 3 500

102,45

2 101 - 2 600

78

3 501 - 12 000

110,98

2 601 - 3 500

102

Virs 12 000

145,13

Pēc pilnās masas no 3 501 kg līdz 12 000 kg un dzinēju izmešu līmeņa:

 

 

EURO 0, EURO I, EURO II

252

EURO III, EURO IV

180

EURO V

120

EURO VI un mazāk piesārņojošs

96

Pēc pilnās masas virs 12 000 kg un dzinēju izmešu līmeņa:

EURO 0, EURO I, EURO II

300

EURO III, EURO IV

210

EURO V

156

EURO VI un mazāk piesārņojošs

120

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kravas automobili ar pilnu masu no 3501 kg līdz 12 000 kg, maksā atbilstoši tā dzinēja izmešu līmenim (pirms 2021.gada kravas automobiļiem līdz pilnai masai 12 000 kg maksāja pēc pilnas masas):

Līdz pilnai masai 12 000 kg

No pilnas masas 3 501 kg līdz 12 000 kg1

Pilna masa (kg)

Likme, euro

2014-2020

Dzinēja izmešu līmenis

Likme, euro

no 2021

Līdz 1 500

36

EURO 0, EURO I, EURO II

432

1 501 - 1 800

72

EURO III, EURO IV

300

1 801 - 2 100

138

EURO V

192

2 101 - 2 600

165

EURO VI un mazāk piesārņojošs

144

2 601 - 3 500

219

 

 

3 501 - 12 000

156

1 Kravas transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3 500 kg no 01.01.2021. nodokli aprēķina pēc tāda paša principa kā vieglajiem transportlīdzekļiem

  • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par ārvalstī reģistrēta M1 vai N1kategorijas automobiļa izmantošanu ceļu satiksmē maksā saskaņā ar šādu formulu:

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis =

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam × 1/12 × paredzētais to mēnešu skaits, kuros ārvalstī reģistrēts M1 vai N1 kategorijas automobilis tiks izmantots ceļu satiksmē Latvijā.