Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads.