Politikas rezultatīvie rādītāji

Satiksmes ministrija

Veikti ar aviācijas drošību plānoti pasākumi nacionālas nozīmes lidlaukā (skaits)

 • 2021 1
 • 2023 1

Veikti ar drošību saistīti plānoti pasākumi reģionālos lidlaukos (skaits)

 • 2021 1
 • 2023 1

Gaisa kuģu lidojumu drošuma līmenis nav zemāks par Eiropas līmeni (punkti)

 • 2021 95
 • 2023 95

Bezemisiju transportlīdzekļu īpatsvars visu transportlīdzekļu skaitā (%)

 • 2021 0.2
 • 2024 0.5

Globālais konkurētspējas indekss: Transporta infrastruktūras indekss (vieta/punkti)

 • 2021 -
 • 2024 52/58

Valsts galvenie autoceļi ļoti labā vai labā stāvoklī (%)

 • 2021 77.7
 • 2023 80.0

Autoceļi ar melno segumu no reģionālajiem valsts autoceļiem (%)

 • 2021 86.1
 • 2023 86.5

Autoceļi ar melno segumu no vietējiem valsts autoceļiem (%)

 • 2021 24.6
 • 2023 25.4

Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategorijas (atbilstoši ITS Direktīvai un no tās izrietošajām regulām) (skaits)

 • 2021 -
 • 2023 20

Kravu apgrozījums dzelzceļa pārvadājumos (milj. t gadā)

 • 2021 22.0
 • 2023 26.5

Kravu apgrozījums Latvijas ostās (milj. t gadā)

 • 2021 41.7
 • 2023 45.0

Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā reģionālās nozīmes autobusu maršrutos (milj. pasažierkilometri gadā)

 • 2021 560.0
 • 2023 975.6

Pasažieru apgrozība dzelzceļa transportā reģionālās nozīmes vilcienu maršrutos (milj. pasažierkilometri gadā)

 • 2021 364.0
 • 2023 608.2

Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)

 • 2021 86.6
 • 2023 90

Mājsaimniecību īpatsvars, kas izmanto vismaz 100 Mb/s platjoslas tīklu (%)

 • 2021 42
 • 2024 50

Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (skaits)

 • 2021 606
 • 2023 611

Pasta pakalpojumi, uz kuriem attiecas universālā pakalpojuma saistības (tūkst. gab.)

 • 2021 44 600
 • 2023 36 714
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Elektroniskie sakari

 • 2021 0.176
 • 2025 0.171

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Pasts

 • 2021 0.135
 • 2025 0.135