Aizsardzības nozares ieguldījums ir ne vien kaujas spēju attīstībā un stiprināšanā, bet arī ekonomiskās aktivitātes pieaugumā reģionos, atbalstā vietējiem uzņēmumiem, nacionālās militārās industrijas un zinātnes attīstībā, kā arī sabiedrības izglītošanā. 2021. gada aizsardzības budžets ir apliecinājums ilgtermiņa valsts aizsardzības spēju stiprināšanai, no kā ieguvēji būs gan sabiedrība, gan ekonomika.

NBS spēju attīstība – turpinājums iesāktajam un jauna izaugsme

2021. gadā turpināsies uzsāktie Nacionālo bruņoto spēku (NBS) spēju attīstības projekti. Tie ir kaujas un kaujas atbalsta spēju attīstība, mehanizācija (papildu bruņutehnikas platformas), netiešā uguns atbalsta un operacionālā un taktiskā līmeņa izlūkošanas spēja, kā arī pretgaisa aizsardzības spēja un komandvadība. Tāpat paredzēts nodrošināt Zemessardzes kaujas un reaģēšanas spēju attīstību un individuālo un kolektīvo ekipējumu.

Attīstot vidējās klases helikopteru spēju, palielināsies kapacitāte medicīniskai evakuācijai, glābšanai un meklēšanai, kā arī ugunsgrēku dzēšanai. Savukārt kaujas inženieri iegūs jaunākas tehnoloģijas nesprāgušas munīcijas neitralizēšanai. Tās būs izmantojamas ne tikai militāro poligonu attīrīšanai, bet arī sprādzienbīstamo objektu neitralizēšanai, kā arī attīrīšanai no dabas radītajiem šķēršļiem.

Valsts aizsardzības spēju attīstība reģionos

Investējot līdzekļus infrastruktūras objektu un poligonu attīstīšanā, īpaši jaunizveidoto Zemessardzes bataljonu teritorijās, turpināsies reģionālās NBS infrastruktūras attīstība. 2021. gads ir pirmais, kad finansējums tiek novirzīts tieši uz Zemessardzes bāzu attīstību.

Pašvaldībās, kurās tiek attīstīta NBS infrastruktūra, ir vērojams ekonomiskās aktivitātes pieaugums. Tiek veicināta iedzīvotāju vēlme palikt savā dzimtajā pusē, jo ir piedāvātas iespējas dienestam vai civilā darbinieka amatam. NBS investīcijas reģionālajā attīstībā veicina arī reemigrācijas pasākumus. Jebkurš šāda veida infrastruktūras objekts nodrošina darbu vietējiem uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, lai armijas infrastruktūra un personāls spētu pildīt savus tiešos uzdevumus.

Investīcijas ar mērķi radīt augstu pievienoto vērtību ekonomikā

Visos lielākajos Aizsardzības ministrijas/NBS ārvalstu iepirkumos tiek izvirzītas piegādes drošības prasības vietējo apakšuzņēmēju iesaistei. Pateicoties tam, Latvijas uzņēmumi ir ieguvuši pasūtījumus tādās jomās kā ieroču sistēmu elektronisko komponenšu ražošana, kuģubūve, mašīnbūve un citas.

Latvija un Somija kopīgi sākušas bruņumašīnu (6×6) pētniecības un izstrādes projektu sadarbībā ar Somijas uzņēmumu Patria Land Oy. Sagaidāms, ka Latvijā tiks ražotas un komplektētas bruņumašīnu sastāvdaļas ne mazāk kā 30% apmērā no kopējās pasūtījuma vērtības. Patria Land Oy jau tagad slēdz sadarbības līgumus ar vietējiem Latvijas ražotājiem, un paredzams, ka šāda industriālā sadarbība turpināsies arī pēc šo bruņumašīnu iegādes, Latvijas industrijai nodrošinot sastāvdaļu ražošanu arī citu Patria Land Oy līgumu izpildei.

Turpinās darbs pie līgumu slēgšanas ar Latvijas industriju NBS kara laika veiktspējai sevišķi kritiskās nodrošinājuma jomās. Tiek meklēti risinājumi vietējās izcelsmes munīcijas ražošanai, kaujas transporta uzturēšanai un modernizēšanai Latvijā, vietējām bezpilota sistēmām un inovatīviem sakaru risinājumiem.

Jau pieņemts lēmums par Aizsardzības tehnoloģiju un inovāciju centra izveidi. Centrs tiek veidots uz nozares iekšējo resursu bāzes un prioritāri pievērsīsies tādām tehnoloģiju jomām kā dažāda veida bezpilota sistēmas un to apkarošanas risinājumi, modernas sakaru un datu pārraides tehnoloģijas, inovatīvs karavīru individuālais ekipējums un citām.

2021. gadā arī plānots ieviest Valsts pētījumu programmu aizsardzības inovācijām, paredzot finansējumu 500 000 eiro apmērā. Kopējās investīcijas šajā programmā 2021.-2023. gadā plānotas 1,5 miljonu eiro apmērā.

Aizsardzības budžeta investīcijas sabiedrības noturībā un izglītībā

Ieviešot Valsts aizsardzības mācību skolās, pakāpeniski veidosies saliedēta, pilsoniski aktīva, stipra un drosmīga sabiedrība, kas ir visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas pamats. Nākamgad plānota valsts aizsardzības mācības skolu tīkla paplašināšana un apmācāmo skaita turpmāka palielināšana. Šim mērķim paredzētais finansējums 2021. gadā ir 1 503 459 eiro.

Jaunsardze ir nozīmīgs interešu izglītības virziens bērniem un skolu jaunatnei visā Latvijā, kā arī nozīmīgs darba devējs reģionos. 2021. gadā kopējais Jaunsardzes centra budžets būs 7 016 805 eiro, nodrošinot apmācības un aktivitātes 8 000 jauniešu, kā arī 141 instruktora amata vietu.

Ar mērķi stiprināt NBS virsniecības jauno paaudzi, nākamgad plānots uzsākt Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izveidi.