Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumi Nr.93 “Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā iekļaujamo informācijunosaka UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtību un deklarācijā iekļaujamo informāciju, kura ir nepieciešama UIN aprēķināšanai un administrēšanai saskaņā ar UIN likumu, tai skaitā informāciju par peļņas sadali un citiem izdevumiem, kuri nodokļa maksātājam bijuši taksācijas periodā un pārskata gadā, informāciju, kas nepieciešama nodokļa atvieglojumu aprēķināšanai u.tml. Nodokļa maksātāji UIN deklarāciju aizpilda un iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.