Sākot ar 2024.gada 1.janvāri Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums nosaka ikgadēju uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksu kreditētājiem:

  • Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas maksātāji – kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji;
  • Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas taksācijas periods – taksācijas gads;
  • Taksācijas gada uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas bāze – nodokļa maksātāja pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietvertie dati (ar korekcijām);
  • Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas likme – 20%;
  • Taksācijas gada uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas aprēķinu Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz četru mēnešu laikā pēc pirmstaksācijas gada uzņēmuma gada pārskata iesniegšanas termiņa.

!    Taksācijas gada uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas apmēru samazina par taksācijas gadā, līdz šīs piemaksas aprēķina brīdim, samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokli, kas aprēķināts par peļņas sadali dividendēs (izņemot ārkārtas dividendes).

!    Par peļņas sadali dividendēs (izņemot ārkārtas dividendes) turpmāk aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli ir tiesības samazināt par iepriekš samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas summu.

!    Par taksācijas gadu aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksu iekļauj taksācijas gada uzņēmuma gada pārskatā.