Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atbrīvojumus piemēro:

 • par operatīvajiem transportlīdzekļiem;
 • par transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotas personas (komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles) īpašumā vai turējumā esošajiem demonstrācijas transportlīdzekļiem;
 • par komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles īpašumā vai turējumā esošajiem īstermiņa iznomāšanai vai īstermiņa iznomāšanai kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību paredzētajiem transportlīdzekļiem, ja vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi veido ne mazāk kā 90% no kopējā apgrozījuma, un kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāles deklarējusi Ceļu satiksmes drošības direkcijā;
 • par transportlīdzekļiem, kurus nodokļa maksātājs izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējis Ceļu satiksmes drošības direkcijā;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;
 • par laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes;
 • par transportlīdzekli, kuram ir vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;
 • par transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts par sporta transportlīdzekli;
 • par laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs;
 • par transportlīdzekli, ja nodokļa maksātājs apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamu zemi un ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā;
 • par transportlīdzekli, kuru maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas;
 • par transportlīdzekli, kurš tiek nomāts uz nomas līguma pamata no fiziskas personas.

Uzskaiti par nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā esoša transportlīdzekļa izmantošanu saimnieciskajai darbībai veic, izmantojot maršruta kontroles sistēmas, kuras nodrošina ar katru braucienu saistīto datu piefiksēšanu un saglabāšanu.

Nodokļu maksātājs transportlīdzekļus, kuri var tikt atbrīvoti no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas, deklarē Ceļu satiksmes un drošības direkcijā līdz tā mēneša 25.datumam, kad iestājušās tiesības uz atbrīvojumu. Atbrīvojumu piemēro līdz brīdim, kad nodokļu maksātājam par transportlīdzekli nodokļa atbrīvojums vairs nepienākas, t.i., tas vairs neatbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, lai turpinātu atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas. Šādu transportlīdzekli nodokļa maksātājs deklarē reģistrā piecu dienu laikā pēc nodokļa atbrīvojuma zaudēšanas.