Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksāšanas kārtību nosaka Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 15.pantu