Komersanti un ārvalsts komersanta filiāles, kas ierakstītas komercreģistrā, vai zemnieku saimniecības, kas reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, un kuru īpašumā vai turējumā ir vieglais vai kravas transportlīdzeklis, kas ir uzņēmumu vieglā transportlīdzekļa objekts.