Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objekts ir komersanta, vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā esošs vai uz darba līguma pamata lietots, vai arī no personas, kura nav komersants, ārvalsts komersanta filiāle vai zemnieku saimniecība, patapināts:

  • vieglais transportlīdzeklis, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kurš reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;
  • kravas automobilis ap pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).