Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads.