Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Iesniegts Valsts kancelejā.  22-TA-621.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - 2019.gada 20.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1238 par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu prasību ieviešana.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

https://tapportals.mk.gov.lv/

 

Dokumenti Uzziņa
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.