Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Izstrādes stadijā.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - 2019.gada 20.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1238 par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu prasību ieviešana.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība 1. Iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē - 31.08.2021. (01.03.2021. termiņa pagarinājums). 2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 30.11.2021. (01.03.2021. termiņa pagarinājums).
Dokumenti Uzziņa
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.