Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Izstrādes stadijā.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - 2019.gada 20.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1238 par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu prasību ieviešana.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā - 28.01.2022. (termiņa pagarinājums).

https://tapportals.mk.gov.lv/

2. Iesniegt Valsts kancelejā - 01.03.2022. (termiņa pagarinājums).

Dokumenti Uzziņa
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.