Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (VSS-419) un likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (VSS-618) 14.01.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājumi.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzēts pārņemt grozošajā Direktīvā 2019/1161 noteiktās prasības attiecībā uz transportlīdzekļu iepirkumiem un pakalpojumos izmantotajiem transportlīdzekļiem.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Dokumenti     
Atbildīgā amatpersona Agija Leitāne-Šķēle, Juridiskā departamenta direktora p.i.