Dokumenta veids

Uzziņa par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 103 “Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība””, Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 182 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”” un Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām””.

Aprites stadija

27.07.2021. iesniegti Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saeima 2021. gada 15. jūnijā otrajā lasījumā ir pieņēmusi likumprojektu “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 903/Lp13) un likumprojektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr. 902/Lp13), ar kuriem nacionālajā tiesību sistēmā tiks pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2019/1161 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu.

Līdz ar to jāizstrādā MK noteikumu projekti, kas būs tehniska jeb redakcionāla rakstura.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa  

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

Larijs Martinsons, Juridiskā departamenta direktors.