Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 09.07.2020. MK noteikumu projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-550).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība MK noteikumu projekts izstrādāts: - ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas ziņojuma Nr.2.4.1-10/2018 “Vai kases aparātu reforma ir pamatota un sasniedz izvirzītos mērķus?” ieteikumu; - saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra sēdē nolemto (prot. Nr.60, 94.§, 4.punkts); - lai samazinātu elektronisko ierīču un iekārtu lietotāju administratīvo slogu; - lai pārņemtu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 41.pantā noteikto.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 01.09.2020.
Dokumenti Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija
Atbildīgā amatpersona Inese Bindemane, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktora vietniece.