Dokumenta veids Tiesību akti.
Aprites stadija

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”” (22-TA-1892) iesniegts Valsts kancelejā.

MK noteikumu projekts “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība” (22-TA-1827) 22.06.2022. publicēts Latvijas Vēstnesī.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Izstrādes nepieciešamības pamatojums - likumprojekta “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr.571/Lp13) 2., 8. un 10.pants.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Dokumenti                   
Atbildīgā amatpersona Larijs Martinsons, Juridiskā departamenta direktors.