Valsts prezidenta kancelejas darbības jomas:

  • Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Valsts prezidenta kancelejas galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. nodrošināt Valsts prezidenta valsts, oficiālās un darba vizītes, kā arī ārvalstu amatpersonu vizītes pie Valsts prezidenta;
  2. nodrošināt ārvalstu vēstnieku akreditācijas, Latvijas diplomātisko pārstāvju iecelšanu un citu valstu diplomātisko pārstāvju pieņemšanu un tikšanos;
  3. nodrošināt mūsdienīgu un stratēģisku Valsts prezidenta komunikāciju ar sabiedrību, līdzdalību dažādās sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs un proaktīvu iesaisti iekšpolitikas jomā, tajā skaitā drošības, demokrātijas un tiesiskuma, modernas valsts pārvaldes jautājumu aktualizēšanu, kā arī reģionālo darba vizīšu nodrošināšanu;
  4. nodrošināt Valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu;
  5. organizēt ikgadējās Valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremonijas, kā arī ar Valsts heraldikas komisiju darbību saistītos pasākumus;
  6. organizēt Trīs jūru iniciatīvas samitu, kas pulcēs iniciatīvas dalībvalstu un translatlantisko partneru valstu vadītājus, piešķirot pasākumam starptautisku redzamību augstākajā līmenī;
  7. nodrošināt Valsts prezidenta institūcijas simtgadei veltītus pasākumus;
  8. nodrošināt Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšanas pasākumus.

 

Valsts prezidenta kancelejas izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro

Valsts prezidenta kancelejas izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā1

61

61

61

61

61

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā1

61

61

61

61

61

1 Tajā skaitā Valsts prezidents

 

Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

1.

Valsts prezidenta kancelejas kapacitātes stiprināšana

220 845

220 845

220 845

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Stiprināt kapacitāti, lai veicinātu personāla darba produktivitāti un darbinieku noturēšanu, nodrošinot konkurētspējīgu, amata atbildībai, sarežģītībai, publiskumam un darba sniegumam atbilstošu atalgojumu, tādā veidā gan piesaistot augstas kvalifikācijas un profesionālus speciālistus, kā arī mazinot risku augsta līmeņa speciālistu aiziešanai no Kancelejas nekonkurētspējīga un amata atbildībai neatbilstoša atalgojuma dēļ

220 845

220 845

220 845

Profesionāls, kompetents personāls un konkurētspējīgs atalgojums

Atlīdzības pieaugums pret 2021. gadu (%)

9

9

9

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

2.

“Valsts prezidenta institūcijai 100” pasākumu nodrošināšana

40 000

-

-

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Stiprināt sabiedrības izpratni par Valsts prezidenta institūcijas nozīmi Latvijas valsts politiskajā sistēmā

40 000

-

-

Izveidots interaktīvais stends un organizēta izstāde

Pasākums (skaits)

2

-

-

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

 

3.

Rīgas pils dārza labiekārtošana

70 000

50 000

-

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Pabeigt Rīgas pils dārza rekonstrukciju, saglabājot tā vēsturisko un kultūras mantojuma nozīmi un pielāgojot dārzu Valsts prezidenta darbības nodrošināšanai, atbilstoši vispārpieņemtajām protokolārajam normām lielam skaitam Valsts prezidenta aicināto viesu organizētu pieņemšanu un pasākumu

70 000

50 000

-

Pabeigta Rīgas pils dārza rekonstrukcija

Labiekārtots Rīgas pils dārzs (skaits)

-

1

-

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

4.

Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samita organizēšana 2022. gadā

568 000

-

-

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Nodrošināt TJI samita organizēšanu 2022. gadā,  pulcējot iniciatīvas dalībvalstu un translatlantisko partneru valstu vadītājus, piešķirot pasākumam starptautisku redzamību augstākajā līmenī

568 000

-

-

Nodrošināta TJI samita organizēšana 2022. gadā

Pasākums (skaits)

1

-

-

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

 

5.

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana

155 050

-

-

MK 24.09.2021. prot. Nr.63 1.§ 2.p.

Atzīmēt Satversmes pieņemšanas simtgadi, veidot dialogu ar dažādām sabiedrības grupām, lai vairotu izpratni par Satversmi un tajā ietvertajām vērtībām

155 050

-

-

Īstenoti “Satversmei 100” pasākumi, papildinot kopējo svinību gada programmu

Pasākums (skaits)

5

-

-

Uzsverot Latvijas valstisko nepārtrauktību un nacionālo pretošanos padomju okupācijas laikā, uzgleznoti un Rīgas pilī izvietoti Valsts prezidenta vietas izpildītāju trimdā Jāzepa Rancāna un Paula Kalniņa portreti, tādējādi papildinot Valsts prezidentu portretu galeriju

Mākslas darbs (skaits)

2

-

-

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Kopā

1 053 895

270 845

220 845

-