Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam jāiesniedz VID šādi pārskata dokumenti:

  • ja nav darbinieku - mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācija tikai par to pārskata ceturksni, kurā mikrouzņēmumam ir bijis apgrozījums – līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam,
  • ja ir darbinieki:

- par periodu līdz 30.06.2021. - ziņas par darba ņēmējiem, kas iegūst, maina vai zaudē mikrouzņēmuma darbinieka statusu,

- par periodu no 01.07.2021. - sniedz dokumentus par darbiniekiem saskaņā ar vispārējo kārtību.