Kādi rezultāti?

  Ekonomikas ministrija

  Privātā sektora ieguldījumi pētniecībai un attīstībai (P&A) (% kopējiem ieguldījumiem)

  • 2018 22,3
  • 2020 48,0

  Produktivitāte apstrādes rūpniecībā (pievienotā vērtība 2010.g.salīdzināmās cenās euro uz vienu nodarbināto)

  • 2018 23 867
  • 2020 25 176

  Inovatīvi aktīvo uzņēmumu īpatsvars visu uzņēmumu skaitā (%)

  • 2016 30,3
  • 2020 40,0

  Zinātniski pētnieciskā darba izmaksas (P&A) (% no IKP)

  • 2018 0,63
  • 2020 1,5

  Ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) snieguma indekss (% no IKP, 3-gadu vidējais rādītājs)

  • 2018 0,8
  • 2020 1,2

  Apmierinātības ar dzīvi indekss (better life index)

  • 2017 5,9
  • 2020 6,5
  Finanšu ministrija

  Palielināts rezidentu mājsaimniecību un uzņēmumu kredītportfelis (% no IKP)

  • 2018 -4,59
  • 2020 2,9

  Paplašināta kapitāla instrumentu pieejamība Latvijas rezidentu ne-finanšu uzņēmumiem un investīciju iespējas institucionālajiem un privātajiem investoriem (% no IKP)

  • 2018 -0,57
  • 2020 0,5
  Tieslietu ministrija

  Maksātnespējas procesa izmaksas (izmaiņas centos no viena euro attiecībā pret iepriekšējo gadu)

  • 2018 0,16
  • 2020 1,39

  Vidējais maksātnespējas procesa ilgums (gadi)

  • 2018 1,6
  • 2020 1,3

  Sekmīgi pabeigto tiesiskās aizsardzības procesu skaits pret izbeigtajiem tiesiskās aizsardzības procesiem (%)

  • 2018 8,0
  • 2020 30,0

  Elektroniski saņemtie pieteikumi pakalpojumu saņemšanai Uzņēmumu reģistrā (%)

  • 2018 45,0
  • 2020 60,0