Vispārējo valsts funkciju finansējums — 1 184,7 milj. €
Finansējuma sadalījums